Koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei saa tinkiä

Koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei saa tinkiä

Koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei voi säästää aina ensimmäisenä. Suomen tulevaisuus kasvaa tälläkin hetkellä kouluissa ja päiväkodeissa. Meidän on pidettävä huolta koulutuksellisesta tasa-arvosta ja laadusta.

Kunnan tehtävä on taata laadukas, vaikuttava ja turvallinen peruskoulutus ja varhaiskasvatus. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus saada laadukasta opetusta – tasavertaisesti. Jotta koulu olisi paras koulu on pidettävä huolta sen eri osatekijöistä – oppilaista, opettajista, henkilökunnasta. Päiväkodeissa ei saa kasvattaa alle 3-vuotiaiden ryhmäkokoja ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei saa tinkiä.

Opettajien jaksamisesta on pidettävä huoli

Osaava ja pätevä henkilöstö varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa valmistaa lapsia ja nuoria kantavin siivin kohti heidän tulevia haasteita opinnoissa ja elämässä. Hyvä opetus antaa valmiuksia ymmärtää itseään ja ympäröivää maailmaa paremmin. On erittäin tärkeää, että nuoria ymmärretään ja heille tarjotaan koulussakin sopivasti rajoja ja turvallista ”pedagogista rakkautta”. Kaiken tämän saavuttamiseksi täytyy huolehtia koulun henkilökunnan hyvinvoinnista. Opetusryhmän koko vaikuttaa suoraan opettajan jaksamiseen. Liian suurista opetusryhmistä kärsivät sekä oppilaat että opettajat.

Laatu pidettävä korkealla

Koulutuksen laatuun panostaminen on panostamista pieniin opetusryhmiin, kattavaan oppilashuoltoon (kuraattorit, psykologit jne.), erityisopetukseen ja tukeen. Tähän pitää olla palkattuna sopiva määrä henkilöstöä mm. opettajia, koulukäynninohjaajia, erityisopettajia, aamu- ja iltapäiväohjaajia ja muuta tarvittavaa henkilöstöä. Siitä huolimatta, että elämme taloudellisesti vaikeita aikoja, ei pidä säästää nuorten tulevaisuudesta eli kunnan tulevaisuudesta ja elinvoimaisuudesta.

Yhdenvertaisuus koulutuksessa

Pidän tärkeänä yhdenvertaisuutta, sekä koulutuksessa että muissa peruspalveluissa. Uskon laadukkaan koulutuksen voimaan. Laadukas peruskoulutus ja varhaiskasvatus on voimaannuttava tekijä ihmisen elämässä, joka johtaa lopulta siihen, että ihminen kasvaa itsenäiseksi ja riippumattomaksi ajattelijaksi, jolla on kriittinen mieli ja kyky arvioida yhteiskunnallisia ja oman elämän asioita monesta eri näkökulmasta.