Kaikkien ääni näkyviin ja kuuluviin valtuustossa!

Kaikkien ääni näkyviin ja kuuluviin valtuustossa!

Edustukselliseen lähidemokratiaan kuuluu, että äänestetään joka neljäs vuosi kuntavaaleissa. Valitettavasti lähes joka toinen vaasalainen jättää äänestämättä. Monet kokevat, ettei asioihin voi vaikuttaa äänestämällä. On petollista kuvitella, että äänestämättä jättäminen ei vaikuta. Äänestämättä jättäminen vahvistaa aktiivisten äänestävien kuntalaisten äänen merkitystä. Sanomattakin on siis selvää, että kannattaa äänestää.

Kuntavaaleissa päätetään valtuuston kokoonpanosta. Tällä hetkellä valtuustossa ei ole kovin montaa opiskelijaa, y-sukupolven edustajaa, vähemmistön edustajaa, ruuhkavuosissa elävää eikä maahanmuuttajataustaista valtuutettua (yksi, minä!). Vaasan kaupungin asukasluvusta edellä mainittuja on todella paljon enemmän kuin mitä valtuustossa näkee. Vaasan kaupungin valtuusto ei ole Vaasa pienoiskoossa ollenkaan.  Kaikkia kuitenkin tarvitaan, jotta vaasalaisten asiat tulevat kattavasti hoidettua.

Vihreillä on ehdokkaana ruuhkavuosissa eläviä, y-sukupolven edustajia, opiskelijoita, eläkeläisiä, vähemmistöön kuuluvia, vammaisia ja kaikkia ihmisryhmiä, joiden pitää kuulua ja näkyä valtuustossa. Mikäli joku ihmisryhmä puuttuu valtuustosta, heitä koskevat asiat jäävät taka-alalle ja silloin todella mikään ei muutu.

Itse elän ruuhkavuosia; olen vanhempainvapaalla, hoidan 11 luottamustehtävää, olen äiti ja puoliso, sisko ja tytär ja teen vapaaehtoistyötä. Minulle on tärkeä, että Vaasan kaupunki tarjoaa laadukkaat matalan kynnyksen palvelut kaikille vaasalaisille. Ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jokaisen kunnan a ja o. Laadukas koulutus ja varhaiskasvatus ovat kaikkien lasten oikeus. Monipuoliset ja kaikkia kuntalaisia huomioivat kulttuuri-, kirjasto-, vapaa-ajan ja sivistyspuolen palvelut tulisi olla esteettömät ja laadukkaat. Näitä asioita haluan edistää Vaasassa.

 

Äänestäminen ei saa olla ainoa tapa vaikuttaa. Rinnalle on kehitettävä osallistavaa demokratiaa ja suoraa demokratiaa. Myös kannustimien on oltava kunnossa. Mikäli vanhempainvapaalla oleva vanhempi hoitaa luottamustehtävää, hänen sen päivän vanhempainraha putoaa minimiin. Lisäksi luottamustehtävistä saatavat kokouspalkkiot (joita verotetaan sivutulona, jos on päätoimisessa työssä) eivät vaikuta myöhempään vanhempainrahan suuruuteen nostavasti, vaikka kyseessä on ansiosidonnainen tuki. Lisäksi Vaasan kaupungin myöntämän kotihoidontuen täsmälisän (Vaasa-lisä) menettää, jos saa luottamustoimesta kokouspalkkioita. Tällaisia epäkannustavia esimerkkejä osallistua yhteisten asioiden hoitoon on lukuisia. Ehdottomasti nämä on poistettava!

Osallistuminen demokratiaan on kaikkien perusoikeus ja sen toteutumista tulisi tukea.

Kommentti:

Varhaiskasvatus- ja perusopetus lautakunta Vaasassa työstää parhaillaan Vaasa-lisäasiaa.

Eduskunnassa on menossa välikysymys luottamustoimen palkkioiden vaikutuksesta vanhempainpäivärahaan.

Vanhempainpäivärahan määrä ei edelleenkään nouse luottamustoimen palkkioiden ansioista. Tämä asia ei ole missään vielä työn alla.