Mitä mullistaisin Vaasassa?

Mitä mullistaisin Vaasassa?

Haluan että hallinto ja päätöksenteko ovat vaasalaisille täysin avointa, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Tästä ei saa tinkiä. Vaasalaisten on pystyttävä osallistumaan päätöksentekoon muutenkin kuin vaaleilla äänestämällä.

Haluan, että Vaasasta tulee todellinen edelläkävijä energia- ja ilmastoasioissa. Kunnianhimoisen energia ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen on tulevan vaalikauden keskeinen asia.

Haluan, että Vaasan seudun nousee pysyvästi menestyväksi pohjoismaiseksi energiateollisuuden keskukseksi. Tämä edellyttää monimuotoista yhteistyötä yli kuntarajojen ja valtakunnallisella tasolla. Yhteistyö on avainsana, jossa lähestymistapa tulee olla yhdessä laadittu, strateginen ja johdonmukainen.

Haluan laadukkaan varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kaikille lapsille ja nuorille. Koulutuksen, sivistyksen ja kulttuurin arvoa tulee Vaasassa entuudestaan vahvistaa. Kaupungilla tulee olla yhtenäinen kulttuuristrategia, jossa on huomioitu kaupungin omat toimet ja kaikkien alueen taitelijoiden ja kulttuurintekijöiden rooli.