Roolini valtuustokaudella 2012-2017

Roolini valtuustokaudella 2012-2017

Meneillään olevalla valtuustokaudella 2012-2017 olen lukuisissa luottamustoimissani ajanut lukuisien eri ihmisryhmien etuja monipuolisesti mm. seuraavissa asioissa:

 • Vaasan kaupungin kunnianhimoinen energia- ja ilmasto-ohjelma (ohjausryhmän jäsen)
 • Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy (valtuustoaloite)
 • Oppilashuollon mitoitukset mm. kuraattoritoiminta, psykologit (valtuustoaloitealoite)
 • Läpinäkyvyys ja avoimuus päätöksenteossa (mm. hallintosäännön uudistus kaupunginvaltuustossa)
 • Järkevää talouspolitiikkaa Vaasaan esim. ei leikata valtionosuusrahoitteisesta toiminnasta (museot, orkesteri, kirjastot, teatterit jne.), (kaupunginvaltuuston budjettikokouksissa)
 • Hammashoidon tilanne Vaasassa paremmaksi (valtuustoaloite)
 • Huutoniemen kirjaston (ja muiden lähikirjastojen) lakkauttamista vastaan (KV budjettikokouksessa, mielipidekirjoitus)
 • Monimuotoisuus ja kotouttaminen (mm. resurssirenkaan toiminta, ulkomaalaistoimisto eri yhteyksissä)
 • Parempi luottamushenkilöjärjestelmä Vaasaan, hyvä hallintotapa, johtaminen ja demokratian kehittäminen (kaupunginhallituksen alainen toimikunta luottamushenkilöorganisaation uudistamisesta)
 • Poistetaan terveyskeskusmaksut (ponsiesitys)
 • Hyvä kaupunkisuunnittelu mm. suojelu asiat kuntoon, tiheä yhdyskuntarakenne, sujuva kaavoitus (kaupunginhallituksen suunnittelujaoston jäsenyys)
 • Vaikutustenarviointi päätöksentekoon ja toimintaan Vaasan kaupungissa (valtuustoaloite)
 • Vaasan kaupunki edelläkävijä ilmastoasioissa (järkevät investoinnit) (valtuustoaloite)
 • Ristinummen kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston-hanke (kaupunkikehityksen vetämässä suunnitteluryhmässä)
 • Kulttuuristrategia (valtuustoaloite)
 • Kaupungin toiminnan järkevöittäminen esim. paremmat toimintatavat ja hallinto-ohjeet mm. maahanmuuttajien asioiden hoidossa, sektorirajat ylittävää yhteistyötä (useassa eri yhteydessä)