Vaalilupaukseni

Vaalilupaukseni

 

Kulunut valtuustokausi on vahvistanut tahtoani jatkaa työtäni paremman Vaasan puolesta. Siksi olen koonnut tähän keskeiset vaalilupaukseni:

  1. Kaikille kuntalaisille mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon – osallistavan demokratian edistäminen.
  2. Toimiva ja sujuva Vaasa – kaupunki, jossa on toimivat ja laadukkaat palvelut. 
  3. Terveellinen elinympäristö, kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja ekologian Vaasa, jossa kaikki kuntalaiset ovat yhdenvertaiset.
  4. Vaasan seudun nostaminen pysyvästi menestyväksi pohjoismaiseksi nykyaikaisen ja uusiutuvan energiateollisuuden keskukseksi.

Katso vaalilupaukset ja video myös YLE:n vaalikoneessa

Vaasan kaupungin tulee johdonmukaisesti edistää ja kannustaa kuntalaisia osallistumaan päätöksentekoon eri kanavia pitkin. Kuntalaiset voisivat ilmaista oman kantansa  ja näkemyksensä kuulemistilaisuuksissa, sähköisesti, kansalaisraadeissa ja muilla tavoilla siten, että vuorovaikutus luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja viranhaltijoiden välillä on luontevaa, suoraa ja johdonmukaista. Valtuustossa tulisi olla edustettuna Vaasa pienoiskoossa eli siellä on oltava opiskelijoita, eläkeläisiä, ruuhkavuosissa eläviä, maahanmuuttajia ja vähemmistöjen edustajia. Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää ja avointa.

Laadukkaat ja toimivat peruspalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan peruspilari. Laadukas varhaiskasvatus, peruskoulutus, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, vapaa-ajan palvelut, kuntatekniikan palvelut, sote-uudistuksen jälkeen kunnalle jäävät ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut palvelut ovat kaikille vaasalaisille tärkeitä. Vaasassa on mahdollista parantaa ja satsata matalan kynnyksen, ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti. Palvelujen tuottamisessa voidaan parantaa prosesseja, toimintatapoja ja tehdä sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Vaasan kaupunki voidaan saattaa nykyaikaan parhailla palveluilla!

Terveellinen ja ekologinen elinympäristö lisää kuntalaisten hyvinvointia. Tätä varten Vaasassa on kehitettävä joukkoliikennettä, kaavoitettava järkevästi, pidettävä huolta pyörätieverkostosta, viher- ja ulkoilualueista, suojeltava lähimetsiä ja taattava tulevillekin sukupolville huominen. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on myös Vaasan tehtävä, johon Vaasalla on energia- ja ilmasto-ohjelma, jota olen ollut tekemässä kuluvalla vaalikaudella.

Monimuotoisella yhteistyössä yli kuntarajojen Vaasan seutu nousee pysyvästi  menestyväksi  pohjoismaiseksi energiateollisuuden keskukseksi. Täällä olemme edelläkävijöitä omavaraisen, uusiutuvan ja nykyaikaisen energian kehittämisessä, tutkimisessa, tekemisessä ja tuottamisessa. Tämä edellyttää monimuotoista yhteistyötä yli kuntarajojen. Lähestymistapa tähän tulee olla yhdessä laadittu, strateginen ja johdonmukainen.