Demokratia kuuluu kaikille

Demokratia kuuluu kaikille

 

Me kuntalaiset maksamme palkoista, eläkkeistä, vanhempainrahoista ja muista etuuksista sekä tuloista veroja. Verorahamme kerätään Vaasalle ja valtiolle. Vaasassa verorahojemme käytöstä päättää kaupunginvaltuusto. Kuntavaaleissa päätetään Vaasan kaupungin valtuuston uudesta kokoonpanosta. Jotta kaikkien ihmisryhmien ja eri elämäntilanteessa olevien asiat hoidettaisiin sekä huomioitaisiin, kaupunginvaltuuston pitäisi olla Vaasa minikoossa. Tällä hetkellä valtuustossa ei esimerkiksi ole kovin montaa opiskelijaa, ruuhkavuosia elävää, y-sukupolven tai vähemmistöjen edustajaa. Kaikkia heitä kuitenkin tarvitaan, jotta kaikkien meidän vaasalaisten asiat tulisivat kattavasti hoidettua.

Toimiva demokratia on yhteiskunnan peruspilari. Mikäli joku ihmisryhmä puuttuu valtuustosta, heitä koskevat asiat jäävät taka-alalle tai hoitamatta. Juuri siksi paikallispolitiikka kuuluu kaikille eli myös ruuhkavuosia eläville naisille ja miehille, vauvojen ja pienten lasten vanhemmille, vammaisille, vähemmistöille, eläkeläisille jne. Jotta tämä toteutuisi, tulisi tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiselle. Kokousten ajan esimerkiksi vammaisen tulisi saada tarvittaessa mahdollisuus avustajaan. Vanhempainrahan saajan ei pitäisi kokouspalkkion takia menettää sen päivän vanhempainrahaansa (vrt. työttömyysetuuden saajalla näin ei käy). Mistähän tosiaan mahtaa johtua se, että naisia on vähemmän mukana paikallispolitiikassa ja he ovat olleet enemmän pois valtuuston kokouksista kuin miehet (Pohjalainen 26.3.)?

Itse elän ruuhkavuosia; olen vanhempainvapaalla, hoidan 11 luottamustehtävää ja teen vapaaehtoistyötä. Minulle on tärkeää, että Vaasan kaupunki tarjoaa laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta. Ne ovat jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Puhdas, monimuotoinen luonto ja terveellinen elinympäristö ovat tulevien sukupolvien oikeus. Monipuoliset ja kaikkia huomioivat kulttuuri-, kirjasto-, vapaa-ajan palvelut ovat tärkeitä meidän vaasalaisten viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille. Haluan, että kaupunkimme kehittyy todelliseksi edelläkävijäksi energia- ja ilmastoasioissa.

Edustukselliseen lähidemokratiaan kuuluu, että äänestetään joka neljäs vuosi kuntavaaleissa. Äänestäminen ei saa olla ainoa tapa vaikuttaa. Rinnalle on kehitettävä osallistavaa ja suoraa demokratiaa. Vaasassa päätöksenteon tulisi olla entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Tämä tarkoittaa, että kaupunkilaiset, heidän valitsemansa luottamushenkilöt ja kaupungin henkilöstö ovat jatkuvassa avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Valtuuston aloitteet, käsittelemät asiat ja äänestystulokset tulisi olla selkeästi vaasalaisten näkyvillä ja saatavilla. Vaasan kaupungin asukkailla tulisi olla laajat mahdollisuudet vaikuttaa Vaasassa päätettäviin asioihin. Onhan paikallispolitiikka kuitenkin meitä kaikkia koskevia tavallisia asioita, joissa jokainen kaupunkilainen on kokemusasiantuntija.