Lastensuojelun tilanne on kriittinen

Lastensuojelun tilanne on kriittinen

Vaasan valtuusto päätti helmikuun kokouksessa myöntää lisämäärärahan lastensuojelulle, jotta yhden työntekijän määräaikainen työ jatkuisi vuoden loppuun saakka. Päätös tehtiin, jotta lastensuojeluilmoituksesta seuraavat palvelutarpeen arvioinnit saataisiin tehtyä lain määräämässä ajassa. Nyt näin ei ole ja aluehallintovirasto on langettamassa Vaasalle sakon, ellei tilannetta saada korjattua. Päätös on hyvä, mutta riittämätön. Päätös turvaa, että lasten tilanteet saadaan kartoitettua, mutta se ei takaa sitä, että kartoituksen jälkeen palvelu toteutuisi lapsen edun mukaisesti.

Tällä hetkellä lastensuojelun tilanne on kriittinen ja ennaltaehkäisystä ei voida puhua. Asiakkaita eli lapsia on liian monta yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Tämä on kuin venäläisen ruletin pelaamista, koska emme voi tietää, milloin tapahtuu tragedia. Näin suurella lapsimäärällä tragedioita on odotettavissa. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat nousseet pysyvästi, mutta resurssit ovat pysyneet samana.

Meidän tulee hoitaa tämä asia Vaasassa kuntoon, mieluiten etupainotteisesti ja ennaltaehkäisevästi. Viime vuosien säästöt mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa, terveydenhuollossa ja sosiaalityössä heijastavat nykyistä tilannetta lastensuojelussa. Olen kuudetta vuotta valtuutettuna ja koen, että termiä ”ennaltaehkäisevä” eivät aivan kaikki valtuutetut ymmärrä. Puhutaan, että taloudellisesti menee huonosti ja on pakko säästää. Lasten ja perheiden auttaminen ajoissa on aina halvempaa kuin kriisien hoitaminen. Taloutta pitää hoitaa siten, että lastensuojelu ei ruuhkaudu ja muutu entistä kalliimmaksi, koska paljon halvempia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on leikattu aikaisempina vuosina. Kokonaiskustannukset nousevat viivästyneen avun ja siitä seuraavien raskaampien tukitoimenpiteiden takia.

Meidän tulee panostaa peruspalveluihin ja varhaiseen tukeen, mutta se ei auta tällä hetkellä lastensuojelun asiakkaana olevia lapsia. Siksi Vihreälle valtuustoryhmälle lastensuojelu on erityinen painopistealue ja tulemme vuoden 2018 jo kehysvaiheessa ja edelleen budjettikokouksessa esittämään, että lastensuojeluun tulisi saada 3 vakituista sosiaalityöntekijää lisää. Olemme tietoisia, että lastensuojelun palveluketjut eivät ulotu vain Vaasan kaupunkiin ja olemme riippuvaisia myös ulkopuolisista tekijöistä, jotka aiheuttavat viivästyksiä. Olemme tietoisia, että joissakin kunnissa asiat ovat vielä huonommin. Olemme tietoisia sote-uudistuksesta. Tässä ei kuitenkaan auta mihinkään näistä seikoista vetoaminen. Lapset eivät voi odottaa sote-uudistusta. Kaupungin lastensuojelun tilanne on saatettava kestävälle pohjalle jo ennen hallinnon uudistusta, lasten takia.

Teksti on julkaistu ruotsiksi Vasabladetissa 17.2.2018 ja suomeksi Pohjalaisessa 20.2.2018