Vihreät tekevät työtä hyvinvoivan Vaasan eteen

Vihreät tekevät työtä hyvinvoivan Vaasan eteen

Vuoden 2019 talouden kehys

Valtuustossa käytiin lähetekeskustelua vuoden 2019 kehyksestä 11.6.2018. Sovimme, että palaamme kehykseen syksyllä ja lyömme sen lukkoon vasta silloin. Muutokset ja lisäykset syksyllä eivät siis tarkoita, että olemme kävelemässä yli jo päätetyn kehyksen. Kyse on aikataulullisista asioista ja tämä ei vielä siis kuvaa prioriteetteja eli sitä mikä asia on tärkeämpi kuin toinen.

Vuoden 2019 lopussa tämän hetkinen ennusteemme on 3 M€ vajausta talouden tasapainottamisesta. Tämä johtuu tulopuolen heikkoudesta, ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja lomarahakompensaatiosta. Syksyllä tosin tilanne voi näyttää erilaiselta, koska nyt meillä on seurantaa vasta tammi-huhtikuulta.

Valtuutettujen ensisijainen velvollisuus on hoitaa kaupunkilaisten palvelut. Sitä varten valtuusto pitää kaupunkimme ylintä päätäntävaltaa. Raha on väline palvelujen hoitamiseen ei itseisarvo. Kumpi tavoite meille on tärkeämpi, lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen ja kuntalaisten hyvinvointi, joka muuten tulee halvemmaksi aina kuin jälkihoito, vai se että joustamme tavoitteestamme tasapainottaa alijäämä vuoden 2019 loppuun mennessä ja tasapainotamme sen vuoden 2020 loppuun mennessä. Verotulojen positiiviseksi kehitykseksi, me tarvitsemme houkuttelevan ja hyvinvoivan kunnan, jossa sekä yritysten, yhteisöjen ja kaupunkilaisten on hyvä olla.

Vihreät tulevat tekemään työtä sen eteen, että lopullisessa kehyksessä ja vuoden 2019 budjetissa on 5 sosiaalityöntekijää, 2 perheohjaajaa ja 1 ohjaaja. Ehdottamamme vakanssit menisivät siis lastensuojeluun, sosiaalityöhön, vammaisten omaishoitoon ja arviointiin; jotta määräajat lain vaatimalle tasolle – ei tarvitse maksaa AVI:n uhkasakoja. Kehyksessä 11.6.2018 on vain yksi sosiaalityöntekijä.

Tällä hetkellä ostamme kaksi perheohjaajaa ostopalveluna ja vuodessa se maksaa 250 000 €. Valtuuston kokouksessa, jossa käsiteltiin kehystä haluttiin innovaatioita ja kikkoja, joilla saadaan säästöjä. Tässä on yksi innovaatio! Perustetaan kaksi perheohjaajan vakanssia itse. Se maksaa 110 000 €. Eli emme ostaisi sitä enää 250 000 € hintaan. Jos perustamme nämä kaksi vakanssia ja sisällytämme ne kehykseen ja budjettiin, säästämme siis 140 000€. Miksi ylipäätään on käynyt näin, että ostamme kalliilla jotakin, mitä itse tuotettuna maksaisi vähemmän? Näin on käynyt, koska on toimittu lyhytnäköisesti ja on tavoiteltu säästöjä sieltä mistä ei ole voinut säästää. Vaikutuksia ei ole arvioitu ja ollaan päädytty tilanteeseen, joka maksaa meille välittömästi lisää. Tässäkin olisi kannattanut tehdä vaikutustenarviointia.

Vihreät tulevat tekemään työtä sen eteen, että koti- ja laitoshoitoon saadaan tarvittava määrä hoitajia varahoitajaksi, sairaanhoitajia ja kuntoutusterapeutteja.

Haluamme huolehtia, että varhaiskasvatukseen palautetaan kokoaikainen subjektiivinen päivähoito-oikeus, eritysvarhaiskasvatus saa tarvitsemansa resurssin ja kuntalisä maksettaisiin kaikille yhdenvertaisesti. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja tulee myös pienentää vuoden 2016 tasolle.

Haluamme kehittää joukkoliikennettä ja vähentää päästöjä ennen vuotta 2021. Joukkoliikenteen pyörittämiseen on kiikun kaakun rahaa, mutta ei sen kehittämiseen. Joudumme odottamaan palvelutarveselvityksen valmistumista ja sen jälkeen EU-tasoisia kilpailutuksia. Tämä tarkoittaa, että joukkoliikenne pysyy samassa kohtaa kuin nyt seuraavat kolme vuotta. Näin ei saisi käydä, koska olemme sitoutuneet energia- ja ilmasto-ohjelmaan ja päästöjen vähentämiseen.

Haluamme kehittää eläinlääkäripäivystystä. Tämä on Mustasaaren kanssa yhdessä toteutettu maksullinen palvelu, joka tuo kaupungille tuloja. Tällä hetkellä siinä on vakavia puutteita.

Lisäksi haluamme elävöittää kaupunkiamme ja tehdä siitä entistä houkuttelevampi matalan kynnyksen vapaan kulttuurin toiminnalla. Tarvitsemme siis lisäpanostuksia jaettaviin kulttuuriavustuksiin.

Tämä on vihreiden tiekarttaa kohti vuotta 2019 kaupungillemme. Tulevassa kehyksessä syksyllä ja marraskuun budjetissa tulemme ehdottamaan lisäyksiä ja säästöjä. Tulemme ehdottamaan lisäpanostuksia, jotka takaavat hyvinvoinnin tuleville pienille vaasalaisille ja heikossa asemassa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Panostuksilla tulemme tekemään myös vanhusten koti- ja laitoshoidosta inhimillisempää. Säästöt syntyvät siitä, että järkevöitämme asioita eli lakkaamme ostamasta kallista palvelua, jonka voimme itse tuottaa halvemmalla. Vihreiden ehdotuksilla laskimme, että kehys kasvaa noin 1 miljoona euroa.