Author: ossin

Vuoden 2019 talouden kehys Valtuustossa käytiin lähetekeskustelua vuoden 2019 kehyksestä 11.6.2018. Sovimme, että palaamme kehykseen syksyllä ja lyömme sen lukkoon vasta silloin. Muutokset ja lisäykset syksyllä eivät siis tarkoita, että olemme kävelemässä yli jo päätetyn kehyksen. Kyse on aikataulullisista asioista ja tämä ei vielä siis kuvaa...

  Kulunut valtuustokausi on vahvistanut tahtoani jatkaa työtäni paremman Vaasan puolesta. Siksi olen koonnut tähän keskeiset vaalilupaukseni: Kaikille kuntalaisille mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon - osallistavan demokratian edistäminen. Toimiva ja sujuva Vaasa - kaupunki, jossa on toimivat ja laadukkaat palvelut.  Terveellinen elinympäristö, kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja ekologian Vaasa,...

Joka neljäs vuosi valitaan vaaleilla uusi kaupunginvaltuusto. Ihmiset, jotka istuvat valtuustossa ovat demokraattisesti kaupunkilaisten valitsemia luottamushenkilöitä. Valtuustossa näkyy kaupunkilaisten äänestystulos suoraan ja aidoimmillaan. Kuntalaiset valitsivat kuluvalle (2012-2017) vaalikaudelle 67 varsinaista valtuutettua ja 67 varavaltuutettua. Päätöksenteko ei kuitenkaan tapahdu pelkästään valtuustossa vaan myös kaupunginhallituksessa ja sen jaostoissa,...