Olisitko uskonut kymmenen vuotta sitten, että vuonna 2020 enemmistö energiantuottajista pyrkii pääsemään hiilestä eroon jo vuoteen 2025 mennessä tai että Vaasan kaupunki aikoo olla hiilineutraali 2020-luvulla? En olisi minäkään uskonut, mutta näin onneksi on. Miten tähän on tultu? Muutama vuosi taaksepäin Vaasan kaupungissa hyväksyttiin energia-......

Vuoden 2019 talouden kehys Valtuustossa käytiin lähetekeskustelua vuoden 2019 kehyksestä 11.6.2018. Sovimme, että palaamme kehykseen syksyllä ja lyömme sen lukkoon vasta silloin. Muutokset ja lisäykset syksyllä eivät siis tarkoita, että olemme kävelemässä yli jo päätetyn kehyksen. Kyse on aikataulullisista asioista ja tämä ei vielä siis......

Vaasan valtuusto päätti helmikuun kokouksessa myöntää lisämäärärahan lastensuojelulle, jotta yhden työntekijän määräaikainen työ jatkuisi vuoden loppuun saakka. Päätös tehtiin, jotta lastensuojeluilmoituksesta seuraavat palvelutarpeen arvioinnit saataisiin tehtyä lain määräämässä ajassa. Nyt näin ei ole ja aluehallintovirasto on langettamassa Vaasalle sakon, ellei tilannetta saada korjattua. Päätös on......

  Me kuntalaiset maksamme palkoista, eläkkeistä, vanhempainrahoista ja muista etuuksista sekä tuloista veroja. Verorahamme kerätään Vaasalle ja valtiolle. Vaasassa verorahojemme käytöstä päättää kaupunginvaltuusto. Kuntavaaleissa päätetään Vaasan kaupungin valtuuston uudesta kokoonpanosta. Jotta kaikkien ihmisryhmien ja eri elämäntilanteessa olevien asiat hoidettaisiin sekä huomioitaisiin, kaupunginvaltuuston pitäisi olla Vaasa......

  Kulunut valtuustokausi on vahvistanut tahtoani jatkaa työtäni paremman Vaasan puolesta. Siksi olen koonnut tähän keskeiset vaalilupaukseni: Kaikille kuntalaisille mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon – osallistavan demokratian edistäminen. Toimiva ja sujuva Vaasa – kaupunki, jossa on toimivat ja laadukkaat palvelut.  Terveellinen elinympäristö, kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja ekologian......

Meneillään olevalla valtuustokaudella 2012-2017 olen lukuisissa luottamustoimissani ajanut lukuisien eri ihmisryhmien etuja monipuolisesti mm. seuraavissa asioissa: Vaasan kaupungin kunnianhimoinen energia- ja ilmasto-ohjelma (ohjausryhmän jäsen) Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy (valtuustoaloite) Oppilashuollon mitoitukset mm. kuraattoritoiminta, psykologit (valtuustoaloitealoite) Läpinäkyvyys ja avoimuus päätöksenteossa (mm. hallintosäännön uudistus kaupunginvaltuustossa) Järkevää talouspolitiikkaa Vaasaan esim.......

Haluan että hallinto ja päätöksenteko ovat vaasalaisille täysin avointa, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Tästä ei saa tinkiä. Vaasalaisten on pystyttävä osallistumaan päätöksentekoon muutenkin kuin vaaleilla äänestämällä. Haluan, että Vaasasta tulee todellinen edelläkävijä energia- ja ilmastoasioissa. Kunnianhimoisen energia ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen on tulevan vaalikauden keskeinen asia. Haluan,......

Edustukselliseen lähidemokratiaan kuuluu, että äänestetään joka neljäs vuosi kuntavaaleissa. Valitettavasti lähes joka toinen vaasalainen jättää äänestämättä. Monet kokevat, ettei asioihin voi vaikuttaa äänestämällä. On petollista kuvitella, että äänestämättä jättäminen ei vaikuta. Äänestämättä jättäminen vahvistaa aktiivisten äänestävien kuntalaisten äänen merkitystä. Sanomattakin on siis selvää, että kannattaa......

Vihreät kannattavat avointa ja läpinäkyvää politiikkaa, jossa päätöksenteko kestää päivänvaloa. Yksi esimerkki tästä on julkinen kampanjan rahoitusilmoitus. Tästä linkistä voit katsoa 2012 kuntavaalien ehdokkaiden rahoitusilmoitukset, siellä näet myös minun omani – olkaa hyvä / var så god / s’il vous plaît / povelete! Kuntavaaleissa 2017 rahoitan......

Koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei voi säästää aina ensimmäisenä. Suomen tulevaisuus kasvaa tälläkin hetkellä kouluissa ja päiväkodeissa. Meidän on pidettävä huolta koulutuksellisesta tasa-arvosta ja laadusta. Kunnan tehtävä on taata laadukas, vaikuttava ja turvallinen peruskoulutus ja varhaiskasvatus. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus saada laadukasta opetusta......