Ivanka på Svenska

Jag är stadsfullmäktige (2012->) från Vasa och för tillfället är jag föräldraledig med min lille son. Jag jobbar för att Vasa stad skulle vara ett ännu bättre ställe att bo i.

Jag är född i Makedonien och jag har flyttat med min barndomsfamilj till Finland som asylsökande år 1992. Jag har nästan 10 års arbetserfarenhet inom yrkesutbildning, bland annat som lärare och jag har varit med i utvecklandet av vuxenutbildning. Mina hobbyer är yoga och musik. Jag är också med som volontär i Vaasan seudun Auroras -verkoston. Där jag är med i styrgruppen som leder arbetslivetsmentorskap och också jag är med som mentor.

 

Vasa stads invånare borde ha möjligheter att påverka de beslut som ska fattas i Vasa genom deltagardemokratin. Beslutsfattandet måste alltid vara genomskinligt och öppet för alla och stadsfullmäktige ska representera Vasa i miniatyr. Detta betyder att också de människor som är föräldrar till små barn måste vara med i fullmäktige. Jag vill att i framtidens Vasa görs allt hållbart och alla stadsbor behandlas likvärdigt. Som fullmäktige är jag bunden till att driva de ärenden som jag upplever som viktiga till slut.

 

Som fullmäktige har jag gjort mångsidigt arbete bland annat:
 • Bl. a. Jag är medlem i stadsfullmäktige, Tekniska nämnden (2017->) och Vasa Elektriska’s förvaltnigsråd.
 • Jag har varit medlem och representerat Vasa i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige och jag har arbetat för Vasa centralsjukhusets fulljour. Hela De Gröna partiet stöder 12+1 model.
 • Vasa stads ambitiösa energi- och klimat-program (med i styrgruppen)
 • Förebyggande av våldet i nära relationer (initiativ)
 • Dimensionering av elevvården – special undervisning, kurator verksamhet, psykologer (initiativ)
 • Jag har opponerat mot nedläggandet av bibliotek (Ropanäs, Brändö)
 • Förbättra tandvårdens situatition (initiativ)
 • Bättre kulturutbud och verksamhet i Vasa (initiativ till kulturstrategi)
 • Beslutsfattandet ska vara öppet och genomskinligt : bra förvaltningspraxis, bra ledarskap, utvecklandet av demokratin (i olika sammansättningar)
 • Klämförslag till avlägsnande av hälsovårdscentralavgift (fullmäktige)
 • Bra stadsplanering : skyddsärenden i skick, tät samhällsbyggnad, smidig planläggning (medlem i planeringssektion)
 • Att utvärdera bättre och mångsidigt inverkan av de beslut som fattas (initiativ)
 • Vasa stad som banbrytare i klimatfrågor (initiativ till förnuftiga investeringar)
 • Utvecklande av Korsnäståget ESR-projekt (med i gruppen stadsutvecklingen)
 • Att göra Vasa stads verksamhet förnuftigare: smidigare processer, bättre verksamhetspraxis och förvaltningsdirektiv, samarbete över sektorgränser (i olika sammansättningar)